LINDEBERGi õigusraadio podcast

Advokaadibüroo LINDEBERG eksperdid arutlevad saates erinevatel õiguslikel teemadel ning käsitlevad olukordi ja juriidilisi probleeme, mis võivad ette tulla nii äritegevuses kui ka igapäevaelus. Advokaadid tutvustavad värsket kohtupraktikat, annavad praktilisi soovitusi ning arutlevad ühiskonnas aktuaalsetel teemadel. Saatejuht on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palm. www.lindeberg.legal

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Wednesday Aug 03, 2022

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülalisteks Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg. Saade otsib vastust küsimusele, kuidas lahendada konflikte probleemsete korteriomanikega.
Jututeemad olid järgmised:– Millal saab nõuda teiselt korteriomanikult korteri sundvõõrandamist.
– Palju probleem on kinnistutega, kus on mitu kortermaja, kuna majad võivad olla väga erinevas seisukorras ja ka elanike majanduslik võimekus on sageli märkimisväärselt erinev.
– Enamik konflikte tekib 1-2 probleemse korteriomanikiga, kes on alati kõigele vastu.
– Korteriomanikega seotud kohtuvaidlused tähendavad, et kõik korteriomanikud tuleb menetlusse kaasata. Kui korteriomanikke on kümneid või isegi üle saja, siis on see suur koormus nii kohtule ja ka kõigile teistele menetlusosalistele.
 

Wednesday May 04, 2022

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülalisteks vandeadvokaat Aldo Vassar. Saates käsitleti Harju Maakohtu otsust, millest jõustumisel saab oluline pretsedent nn laimu eest alusetute kahjunõuete esitamisel. Maakohus leidis enda lahendis, et isik, kelle vastu alusetu kahjunõue esitati, saab nõuda alusetu kahjunõude esitajalt kõigi alusetule kahjunõudele vastamisega seotud õigusabikulude hüvitamist. Kunagi varem pole Eesti kohtud selliste kohtueelsete õigusabikulude hüvitamist võimalikuks pidanud.
Saate teine osa käsitleb laimuga seotud üldisi põhimõtteid, mida tasub teada nii laimu eest kahjunõuete esitamisel kui ka nendele vastamisel.

Wednesday Apr 20, 2022

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülalisteks Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen ja Kardo Karon, kes on üks Eesti kogenenumaid kindlustusõiguse advokaate, kes tegutseb juba aastaid ka liikluskindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse lepitusorgani lepitajana. Saade keskendub korteriühistute probleemidele seoses kindlustusega.
 
Teemad olid seekord järgmised:
- Paljud KÜ-dega seotud probleemid saavad alguses KÜ juhatuse liikmete vahetusest, kuna sageli puudub ülevaade KÜ lepingutest, sh kindlustuslepingu kehtivusest.
- Kindlustuslepingud ja kindlustuse kaaskirjad ei ole sageli KÜ juhatuse liikmetele arusaadavad, mis tekitab täiendavaid probleeme.
- Kindlustuslepingu puhul on kõige olulisem kindlustusjuhtumi definitsioon.
- Milline on KÜ vastutuskindlustuse mõistlik summa.
- Millised lisakaitsed peaks korteriühistu endale valima.

Tuesday Mar 29, 2022

Seekord on Gregori Palmi saatekülalisteks vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Kardo Karon. Saade jaguneb kaheks: Esimene osa keskendub korteriühistutega seotud korralduslikele probleemidele. Juttu tuleb sellest, et hetkel kehtiv seadus korteriühistu kodukorda ei käsitle ning kõik kodukorra punktid tuleks lisada korteriühistu põhikirja. Samuti räägitakse korteriühistute koosolekute protokollimise olulisusest ning võimalusest nõuda probleemselt korteriomanikult tema korteri sundvõõrandamist.
Saate teine osa käsitleb korteriühistute kindlustustega seotud probleeme. Mh saab vastuse küsimus, kas kahjujuhtumi korral on kõige mõistlikum pöörduda enda kindlustusseltsi või kahju tekitanud korteri kindlustusseltsi poole.
Vandeadvokaat Keijo Lindeberg on aastaid teinud koostööd Eesti Korteriühistute Liiduga ja on andnud korteriühistute esindajatele mitmeid koolitusi.
Kardo Karon on üks Eesti kogenenumaid kindlustusõiguse advokaate, kes tegutseb juba aastaid ka liikluskindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse lepitusorgani lepitajana. Samuti koolitab Kardo regulaarselt teisi kindlustusega tegelevaid lepitajaid.

Tuesday Mar 15, 2022

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Gregori Palmi saatekülaline on vandeadvokaat Aldo Vassar. Erinevate videote valmistamine on muutunud järjest populaarsemaks, kuid sageli ei mõelda endast näiteks meeleavaldusel video tegemisel ja selle sotsiaalmeedias avaldamisel asjaolule, et videole jäävad ka teised inimesed, kes seda alati ei soovi. Aldo ja Gregori arutlevadki saates erinevate olukordade üle, kus teiste inimeste filmimise õiguspärasus võib olla küsitav.

Sunday Feb 27, 2022

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palm’i külaliseks on Keijo Lindeberg. Seekord arutletakse ravivigade ning patsientidele tasutavate hüvitiste suuruste üle. Eraldi teemaks on ilukirurgiaga seotud probleemid ja muu hulgas saab teada, kas hüvitise saamist õigustab pärast „iluoperatsiooni“ kunstrindadest välja voolav mäda.
Meditsiiniõigus on vandeadvokaat Keijo Lindeberg’i üks peamisi tegevusvaldkondi. Keijo on ka Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud ning ta esindab meditsiinivaidlustes nii patsiente kui ka tervishoiuteenuse osutajaid.

Tuesday Feb 22, 2022

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palmi saatekülaline on ka seekord advokaat Kardo Karon. Saates tuleb juttu liikluskindlustusest ning liiklusõnnetuste korral tasutavast mittevaralise kahju hüvitisest. Ühtlasi arutletakse kannatanu enda rolli üle kahju tekkimisel – näiteks, kas mootorrattur, kes kannab vaid kiivrit, kuid mitte muud kaitsevarustust, peaks osaliselt vastustama talle liiklusõnnetuse korral tekkinud vigastuste eest.
Kardo Karon on üks Eesti kogenenumaid kindlustusõiguse advokaate, kes tegutseb juba aastaid ka liikluskindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse lepitusorgani lepitajana. Samuti koolitab Kardo regulaarselt teisi kindlustusega tegelevaid lepitajaid.

Friday Jan 21, 2022

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat Gregori Palmi saatekülaline on advokaat Kardo Karon. Saade käsitleb 2022. a jaanuaris jõustunud muudatusi perekonnaseaduses, mille tulemusena elatise miinimum vähenes ja menetlused muutusid oluliselt keerulisemaks. Kes sellistest muudatustest eelkõige võidavad, saab teada LINDEBERG'i õigusraadio podcastist.
www.lindeberg.legal

Thursday Jan 13, 2022

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadi Gregori Palmi saatekülaline on endine politseinik Ahti Olesk, kes osales 1990ndatel aastatel ääretult ebatavalises ja Eestis ainulaadses operatsioonis. Nimelt plaanisid tollased metsavargad nende tegevust takistava politseiniku kõrvaldamist ning palgamõrva tellijate tabamiseks lavastati keskkriminaalpolitsei ja meedia abiga Ahti Oleski surm.

Image

Advokaadibüroo LINDEBERG

Advokaadibüroo LINDEBERG on klassikaline advokaadibüroo, mis pakub õigusteenuseid kõigis peamistes õigusvaldkondades. Meie klientideks on nii äriühingud, eraisikud kui ka avalik sektor. Advokaadibüroo LINDEBERG advokaadid on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele, et pakkuda klientidele kvaliteetseimat teenust.

Meie kontorid asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Lisainfo:
6252000
7300135
info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320