Tuesday Mar 29, 2022

Probleemid korteriühistutega: Kas korteriühistu kodukord veel kehtib?

Seekord on Gregori Palmi saatekülalisteks vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja advokaat Kardo Karon. Saade jaguneb kaheks: Esimene osa keskendub korteriühistutega seotud korralduslikele probleemidele. Juttu tuleb sellest, et hetkel kehtiv seadus korteriühistu kodukorda ei käsitle ning kõik kodukorra punktid tuleks lisada korteriühistu põhikirja. Samuti räägitakse korteriühistute koosolekute protokollimise olulisusest ning võimalusest nõuda probleemselt korteriomanikult tema korteri sundvõõrandamist.

Saate teine osa käsitleb korteriühistute kindlustustega seotud probleeme. Mh saab vastuse küsimus, kas kahjujuhtumi korral on kõige mõistlikum pöörduda enda kindlustusseltsi või kahju tekitanud korteri kindlustusseltsi poole.

Vandeadvokaat Keijo Lindeberg on aastaid teinud koostööd Eesti Korteriühistute Liiduga ja on andnud korteriühistute esindajatele mitmeid koolitusi.

Kardo Karon on üks Eesti kogenenumaid kindlustusõiguse advokaate, kes tegutseb juba aastaid ka liikluskindlustuse lepitusorgani ja kindlustuse lepitusorgani lepitajana. Samuti koolitab Kardo regulaarselt teisi kindlustusega tegelevaid lepitajaid.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320