Wednesday May 04, 2022

Oluline pretsedent: Lõpp „laimu“ kahjunõuetega õngitsemisele?

LINDEBERGi õigusraadio podcastis on Gregori Palmi saatekülalisteks vandeadvokaat Aldo Vassar. Saates käsitleti Harju Maakohtu otsust, millest jõustumisel saab oluline pretsedent nn laimu eest alusetute kahjunõuete esitamisel. Maakohus leidis enda lahendis, et isik, kelle vastu alusetu kahjunõue esitati, saab nõuda alusetu kahjunõude esitajalt kõigi alusetule kahjunõudele vastamisega seotud õigusabikulude hüvitamist. Kunagi varem pole Eesti kohtud selliste kohtueelsete õigusabikulude hüvitamist võimalikuks pidanud.

Saate teine osa käsitleb laimuga seotud üldisi põhimõtteid, mida tasub teada nii laimu eest kahjunõuete esitamisel kui ka nendele vastamisel.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320